Verhuur/Algemene reservatievoorwaarden

Algemene reservatievoorwaarden

Alle kampeerders worden 
geacht het Huishoudelijk Reglement van de camping te respecteren.

Huisdieren : dieren die minder dan 15 kg wegen, worden toegelaten (één per huurhuisje) tegen vergoeding van een dagprijs (zie prijzen). Huisdieren dienen aan de leiband gehouden en nooit alleen gelaten te worden. Het inentingsbewijs moet bij uw aankomst verplicht voorgelegd worden aan de receptie. Een luidruchtig of gevaarlijk dier zal worden geweigerd. De uitwerpselen dienen door de eigenaar van het betreffende dier te worden opgeraapt. We bezorgen geen dekens bij aanwezigheid van dieren in de accommodatie.

Verzekering : Het is de verantwoordelijkheid van de huurder of de kampeerder WA verzekerd te zijn.

Elke verhuring is persoonlijk en mag in geen geval afgestaan of onderverhuurd worden. Alleen-reizende minderjarigen worden niet toegelaten.

Reservering en betaling van het verblijf : De reservering wordt pas geldig wanneer het voorschot van 30%, alsook het goed ingevulde en ondertekende contract is ontvangen.
U ontvangt binnen de 8 dagen een schriftelijke bevestiging van deze reservering.

 
Voor de verhuur van september tot juni wordt een voorschot van 30% gevraagd, betaald op de dag van aankomst.

Annulering :
*Meer dan 5 weken vòòr het begin van het verblijf : uw voorschot wordt terugbetaald, verminderd met € 50  administratiekosten.
*Minder dan 5 weken vòòr het begin van het verblijf : het voorschot wordt niet terugbetaald.

Vallée de montagne

*Voor de verhuur in juli en augustus wordt een voorschot van 30% gevraagd bij de reservering. Het resterende huurbedrag moet uiterlijk 1 maand vòòr het begin van de huurperiode betaald worden.
Als U per cheque betaalt, zal deze geïnd worden op de eerste dag van uw verblijf.

Annulering :
*Meer dan 2 maanden vòòr het begin van het verblijf :
het voorschot wordt terugbetaald, verminderd van € 50  om de dossierskosten te dekken. 
*Tussen 2 maanden en 1 maand vòòr het begin van het verblijf : het voorschot (30% van het bedrag van het verblijf) zal niet worden terugbetaald.
*Tussen 1 maand en 15 dagen vòòr het begin van het verblijf : 65% van het bedrag van het verblijf wordt ingehouden.
*Minder dan 15 dagen vòòr het begin van het verblijf : het totale bedrag wordt ingehouden.


Elke opzegging moet ons per aangetekende brief worden bevestigd. De ontvangstdatum van de brief geldt als bewijs en bepaalt de onkosten.

Aankomst / Vertrek :
Aankomst vanaf 15 uur en vertrek tussen 8 uur en 10 uur.
Er is geen prijsvermindering mogelijk  wanneer U later aankomt of vroeger vertrekt dan voorzien.