Camping/Conditions de réservation

BINNENKORT VERKRIJGBAAR IN HOLLAND

Algemene reserverings -voorwaarden voor een staplaats op de camping

(Van toepassing vanaf 10/07 tot en met 20/08. Buiten deze periode is het niet nodig te reserveren.)

Elke kampeerder moet zich nauwgezet aan het bijgevoegd huishoudelijk reglement houden.

Reservering & betaling van het verblijf :
De reservering wordt pas geldig verklaard na ontvangst van de waarborg van 30% én het reserveringscontract, ingevuld en ondertekend. U krijgt een schriftelijke bevestiging van deze reservering (binnen de 8 dagen). Het saldo van het verblijf zal bij uw aankomst worden geregeld.

Opzegging :
*Meer dan 5 weken vòòr het begin van het verblijf : de waarborg wordt U teruggegeven, verminderd met 50 € administratiekosten. 

*Minder dan 5 weken vòòr het begin van het verblijf : de waarborg wordt U niet teruggegeven.
Elke opzegging moet ons per aangetekende brief worden bevestigd.
De ontvangstdatum van de brief geldt als bewijs en bepaalt de onkosten. De « Fédération Française de Camping et de Caravaning (FFCC) » biedt U een opzeggingsverzekering aan.
De documentatie zal bij onze documentatie gevoegd worden.Verzekeringskosten FFCC : 30 € per familie.

Dieren : middels een dagelijkse bijdrage (zie prijzen) worden de dieren van minder dan 15 kg toegelaten (één per staplaats).
Ze moeten aan de leiband gehouden en nooit alleen gelaten worden. Het inentingsboekje is verplicht en zal bij uw aankomst aan de receptie moeten worden voorgelegd. En luidruchtig of gevaarlijk dier zal worden geweigerd. De uitwerpselen zullen door de eigenaar opgeraapt moeten worden.

Verzekering : De kampeerder staat zélf in voor zijn verzekering en burgerlijke (wettelijke) aansprakelijkheid.

Toile de tente
(Applicables du 10/07 au 20/08). En dehors de cette période, il n’est pas nécessaire de réserver.

Tout campeur est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur du camping ci-joint.
Réservation & paiement du séjour : La réservation ne devient effective qu'après réception de l'acompte de 30% accompagné du contrat de réservation dûment rempli et signé. Vous recevrez confirmation écrite de cette réservation (sous huitaine). Le solde du séjour sera à régler le jour de l'arrivée.
Résiliation
* Plus de 5 semaines avant le début du séjour, l'acompte vous sera restitué diminué de 50 € de frais de dossier.
* Moins de 5 semaines avant le début du séjour, l’acompte ne sera pas restitué. Toute annulation doit nous être confirmée par lettre recommandée. La date de réception du courrier fera foi et déterminera le montant des frais.
La Fédération Française de Camping et de Caravaning (FFCC) vous propose une assurance annulation. La documentation sera jointe à notre documentation papier.
Coût assurance FFCC : 29 € par famille.
Animaux
: les animaux de moins de 15 kg sont admis (un seul par emplacement) moyennant une redevance journalière (voir tarif). Impérativement tenus en laisse, ils ne sont jamais laissés seuls. Le carnet de vaccination à jour est obligatoire et devra être présenté à l’accueil lors de votre arrivée. Un animal bruyant ou menaçant sera refusé. Les déjections seront ramassées par les propriétaires des animaux.
Assurance : Il appartient au campeur d’être assuré en responsabilité civile.